Arcam

Arcam AB (publ) | Rapport från Årsstämma 2017

2017-06-16 13:00
Arcam AB (publ) höll sin årsstämma den 16 juni 2017. Följande är en redogörelse över de viktigaste besluten och dess huvudsakliga innehåll.
Beslut om utdelning

Bolaget hade mottagit ett förslag från aktieägare som företräder mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, att fördela vinst enligt 18 kap. 11 § aktiebolagslagen. Eftersom bolaget gjorde förlust för räkenskapsåret 2016 var förutsättningarna för att göra en utdelning enligt förslaget inte uppfyllda. Följaktligen beslutades i enlighet med styrelsens förslag att de medel som stod till stämmans förfogande överfördes och därmed

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: