Arcam

Ändring av antal aktier och röster i Arcam

2017-11-30 08:00
Efter genomförd företrädesemission har antalet aktier och röster i Arcam Aktiebolag (publ) ("Arcam") under november 2017 ökat med 4 109 286.
Arcam offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 november 2017 att företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 november 2017, fulltecknades och 4 109 286 nya stamaktier emitterades. Idag den sista handelsdagen i månaden uppgår det totala antalet aktier och röster i Arcam till 24 855 871, varav 24 655 871 utgörs av stamaktier och 200 000 utgörs av preferensaktier av serie C. Till följd av företrädesemissionen har aktiekapitalet

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post: magnus.rene@arcam.com

________________________________________________________________________________________

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00 • www.arcam.com

Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: