GamingCorps

Omförhandlade villkor med Kung Fu Factory och kvittningsemission till förmedlingsparter

2018-04-30 08:53
Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har omförhandlat avtalet med det amerikanska spelbolaget Kung Fu Factory och genomför kvittningsemission till förmedlingsparter.
Gaming Corps meddelade den 20 september 2017 att bolaget avtalat om att förvärva ca 11,4 procent i den amerikanska spelstudion Kung Fu Factory ("KFF") i en affär värd 2 MUSD som skulle betalas över tiden. Parterna har omförhandlat affären innebärandes att Gaming Corps minskar sin planerade ägarandel i KFF motsvarande att återstående betalning om 650 TUSD ej kommer att erläggas, samt att KFF erbjuds möjlighet att köpa tillbaka försålda

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: