GamingCorps

KALLELSE tillårsstämma i Gaming Corps AB (publ)

2018-05-02 17:28
Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Gaming Corps AB (publ) (?Bolaget? eller ?Gaming Corps?), 556964-2969, torsdagen den 31 maj 2018 kl. 16:00 i Hellström Advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, våning 15, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30.
Kaffe serveras före stämman.
Anmälan och registrering

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall; dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem (5) vardagar före årsstämman, d.v.s. fredagen den 25 maj 2018; dels anmäla sig hos Bolaget per post under adress: Gaming Corps AB, c/o S-Ekonomi AB,

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: