GamingCorps

Gaming Corps publicerarårsredovisning för 2018

2019-05-30 22:57
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) har idag publicerat årsredovisning för 2018, den finns tillgänglig för nedladdning på Bolagets webbsida.
Årsredovisningen finns tillgänglig här: http://www.gamingcorps.com/2019/05/30/gaming-corps-presents-the-2018-annual-report/ 

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 2018 (2017)

Nettomsättning 21 323 448 (11 329 389)

EBITDA -19 046 953 (-21 590 139)

Periodens resultat -39 505 342 (-42 246 158)

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

När vi nu stänger böckerna för 2018 och blickar framåt är det med tillförsikt

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: