GamingCorps

Gaming Corps presenterar delårsrapport för första kvartalet 2019

2019-05-14 08:44
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) låter härmed publicera delårsrapport för första kvartalet 2019. Perioden dominerades av förbättringsarbete inom ramen för noteringsprocess och genomlysning av Bolaget. Rörelseresultat före avskrivningar är fortsatt negativt på -2,7 MSEK för perioden, men ledningen är nöjda över den kostnadskontroll som nu etablerats och ser fram emot ett förstärkt fokus på produkt- och affärsutveckling under resterande del av verksamhetsåret.
Nyckeltal för perioden

· Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0,02 MSEK) i moderbolaget och

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: