GamingCorps

Gaming Corps kallar till extra bolagsstämma med förslag till val av ny revisor

2018-12-04 09:00
Styrelsen för Gaming Corps AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2018 för att välja ny revisor. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.
Aktieägarna kallas härmed till extra bolagsstämma i Gaming Corps AB torsdagen den 20 december 2018 kl. 13.00 i Advokatfirman Westermark Anjous lokaler på Sergels torg 12 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 12.30.

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: