GamingCorps

Gaming Corps kallar till Bolagsstämma

2019-05-20 22:34
Aktieägarna kallas härmed till bolagsstämma i Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) med org. nr. 556964-2969. Bolagsstämman äger rum den 20 juni 2019 klockan 14.00 på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm.
Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införda i aktieboken senast på avstämningsdagen den 14 juni 2019 samt skriftligen ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 15 juni 2019. Anmälan sker genom e-post till info@gamingcorps.com. Anmälan skall innehålla namn, adress, telefonnummer, personnummer

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: