GamingCorps

Gaming Corps gör nedskärningar i Austin och nyanställer på Malta

2019-06-27 21:16
Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget? eller ?Gaming Corps?) har tagit beslutet att skära ned resurserna i Austin och istället öka mängden personal på Malta, ett ytterligare steg i arbetet med att säkra kostnadseffektiv produktionskapacitet framöver.
Personalen i Gaming Corps USA har sedan januari 2019 arbetat inom ramen för ett uppdrag av typen work-for-hire för utvecklingsbolaget Certain Affinity. Avtalet löper ut den 30 juni och planen var initialt att förlänga samarbetet tills dess att Bolaget påbörjat egen spelutveckling igen. Bolagets arbete med att utveckla nya affärer har

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: