GamingCorps

Gaming Corps genomför emissioner om ca 3,7 MSEK

2018-05-14 08:31
Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om en kvittningsemissioner om ca 2,0 MSEK. Därtill har utbyte av konvertibler påkallats till ett belopp om ca 1,7 MSEK.
Kvittningsemissionerna riktades till Stefan Thunberg och Big M Consulting AB, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.012.597 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 1,731,312 SEK påkallades av Bracknor Investment Group. Totalt tecknades 10.636.280 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,352

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: