GamingCorps

Gaming Corps anställer VD

2019-02-01 15:25
Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?) har efter en rekryteringsprocess med externa kandidater beslutat erbjuda Juha Kauppinen rollen som VD, baserat på hans väl genomförda insats som tillförordnad VD. Styrelsen har vidare utökat ledningsgruppen för att bredda kompetensen och säkra strategiskt och affärsmässigt fokus.
?Under rekryteringsprocessen träffade vi ett flertal intressanta kandidater. Att styrelsen bestämt sig för att erbjuda Juha Kauppinen VD-rollen beror på att han under sin period som tillförordnad VD visat sig besitta mycket god affärskunskap kombinerad med såväl strategisk

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: