GamingCorps

Förändring i ledningsfunktioner hos Gaming Corps AB

2018-12-28 16:30
Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, ?Bolaget?) har nyligen initierat en omorganisation som kommer att innebära en bred genomlysning av verksamheten samt förstärkning av bolagets ledningsfunktioner. Som ett led i det arbetet inleddes den 18:e december rekryteringsprocessen för att anställa en ny ordinarie VD, ett arbete som fortgår enligt plan. Styrelsens mål är att en ny VD ska finnas på plats i bolaget i början av februari 2019. Därutöver har Styrelsen idag tillsatt en ny CFO samt en IR- och Kommunikationsansvarig.
Bulent Balikci tillträder med omedelbar verkan på posten som CFO

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: