GamingCorps

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 september 2017

2017-11-30 08:30
Tredje kvartalet i sammandrag
· MSEK) i koncernen under det tredje kvartalet.
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till ?1,23 MSEK (- 10,72 MSEK) i moderbolaget och -0,57 MSEK (-10,72 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till ? 1,24 MSEK (-10,75 MSEK) i moderbolaget och
-0,67 MSEK (-10,75 MSEK) i koncernen under det första kvartalet.
· Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK i slutet av juli 2017.
· Gaming Corps genomför riktade emissioner om ca 5 MSEK i början av augusti 2017. Ca 2 MSEK avsåg en

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: