GamingCorps

Delårsrapport för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2017

2017-08-31 13:00
Andra kvartalet i sammandrag
·
Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,0 MSEK) i moderbolaget och 0,0 MSEK (0,0 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet. Dotterbolaget Red Fly Studio Inc tillämpar kontantmetoden i redovisningen, varvid fakturerat belopp om 72 TUSD till uppdragsgivare utanför koncernen under slutet av juni 2017 inte redovisas under det andra kvartalet.

·
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till ?3,6 MSEK (-7,1 MSEK) i moderbolaget och -5,6 MSEK (-7,1 MSEK) i koncernen under det andra kvartalet.

·
Resultat efter finansiella poster uppgick till ? 3,6

För ytterligare information kontakta

Magnus Kolaas
VD
Gaming Corps AB, Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala
 +46(0)708 777 303
http://www.gamingcorps.com
ir@gamingcorps.com

Gaming Corps AB utvecklar datorspel (gaming och kasino) baserade på egna IP:n och välkända internationella varumärken. Gaming Corps aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: