FrontOffice

QuickBit eu AB (publ) nyemission tecknad till 960%

2019-06-25 15:12
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag, QuickBit eu AB (publ) (?QuickBit?), har genomfört en nyemission mellan 10 och 24 juni 2019. Nyemissionen har haft till syfte att sprida ägandet i bolaget inför villkorad notering på Nordic MTF med  planerad handelsstart 11 juli 2019. Sammantaget har ca 1.100 investerare anmält intresse med ett totalt tecknat belopp om 153 871 014,40 kronor. Teckningsgraden uppgår därmed till 960 procent, då emissionen är begränsad till 16 MSEK
Enligt av Nordic Growth Market NGM AB villkorat godkännande för notering på Nordic MTF så skall QuickBit

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: