FrontOffice

Ledningen i FrontOffice köper aktier i bolaget

2018-08-28 17:10
FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) VD, Chief Marketing Officer och Business controller har den 28 augusti köpt aktier i bolaget. Förvärven gjordes över marknaden.
FrontOffice VD, Johan Lund har utökat sitt innehav med 36 247 aktier, Annica Näslund, Cheif Marketing Officer har köpt 10 000 aktier och Oskar Eriksson, Business controller har köpt 9 460 aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: