FrontOffice

Kommuniké extra bolagsstämma 30 juni 2017

2017-06-30 17:58
FrontOffice Nordic AB (publ), med organisationsnummer 556935-4946, har i dag den 30 juni 2017 hållit extrabolagsstämma.
Bolagsstämman fattade enhälligt beslut om att dela ut aktierna i Abelco Investment Group AB (publ) i enlighet med förslaget.

Bolagsstämman fattade beslut att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen:

- att för varje på avstämningsdagen innehavd aktie oavsett slag erhålls en (1) aktie i Abelco,

- att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen, och

- att vinstutdelningen motsvarar en utdelning om 0,12 kr per aktie.

Denna

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: