FrontOffice

Johan Lund invald i QuickBits styrelse

2018-11-07 08:30
Johan Lund, VD i FrontOffice Nordic AB (publ) valdes under QuickBit eu AB (publ) (?QuickBits?) extra stämma in som ordinarie styrelseledamot. Extra stämman hölls i Stockholm den 6 november.
?FrontOffice är en aktiv investerare och det betyder att vi tillför både strategisk och operativ kompetens till våra portföljbolag. Det är ett sätt för oss att säkerställa att våra innehav kontinuerligt uppfyller sina mål och att vi hela tiden ökar värdet för våra aktieägare. Genom att vara en del i styrelsen har vi insyn och kontroll? säger Johan Lund, VD FrontOffice. 

QuickBit tillhandahåller

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: