FrontOffice

FrontOfficeåterbetalar revers från 2018

2019-11-26 13:30
FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) meddelar att man har återbetalat den säljrevers bolaget ingick under hösten 2018 med anledning av förvärv av aktier i QuickBit. Totalt har 1 000 000 teckningsoptioner i QuickBit erlagts som del i den avtalade köpeskillingen för de 550 000 aktier som förvärvades under oktober 2018 till kursen 2,40 sek/aktie.
Säljreversen, ingången nästan 9 månader innan notering av QuickBits teckningsoption, stipulerar att 720 000 sek av den totala köpeskillingen om 1 320 000 sek skall regleras genom erläggande av teckningsoptioner á 0,72 sek.

FrontOffice totala

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: