FrontOffice

FrontOffice utökar sitt ägande i snabbväxande QuickBit

2019-03-14 13:51
Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) utökar sitt ägande i QuickBit eu AB (publ) (?QuickBit?) genom att förvärva 2 000 000 befintliga aktier á 2,40 SEK. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår efter förvärvet till 10,3 % (aktier och röster). Förvärvet regleras genom en riktad nyemission av 3 636 363 B-aktier i FrontOffice till teckningskursen 1,32 SEK/aktie. Förvärvsavtal och emission med stöd av styrelsens bemyndigande har exekverats idag.
QuickBit är ett svenskt, publikt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den global

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: