FrontOffice

FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i Quickbit AB (publ)

2017-12-01 15:48
FrontOffice Nordic AB (publ) (?FrontOffice?) har deltagit i den riktade emission som Quickbit AB (publ) (?Quickbit?) har genomf鰎t. FrontOffice har tecknat 300 000 units, motsvarande 1 440 000 kr.
I Quickbits riktade emission gavs det totalt ut񁦢00000 units, d鋜 en (1) unit motsvarade tv stycken (2) aktier och en stycken (1) teckningsoption. Teckningskursen f鰎 en unit var 4,80 kr motsvarande 2,40 kr per aktie.燭eckningsoptionen ger r鋞t att under september 2018 teckna en (1) aktie f鰎 3,20 kr.

FrontOffice 鋑ande i Quickbit motsvarar 1,1 % av kapital och r鰏ter.

?Quickbits

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: