FrontOffice

FrontOffice Nordic AB (publ) garanterar nyemissionen i Quickbit AB (publ)

2017-11-20 15:30
FrontOffice Nordic AB (publ) (http://www.frontofficenordic.se/) har ingått avtal om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som Quickbit AB (publ) (http://%20https/quickbit.eu/) genomför inför notering på NGM Nordic MTF. Garantiåtagandet motsvarar cirka 9,6 miljoner kronor.
Quickbits nyemission kommer att ges ut i så kallade units, där en (1) unit motsvarar två stycken (2) aktier och en stycken (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen för en unit är 4,80 kr motsvarande 2,40 kr per aktie. Teckningsoptionen ger rätt att under maj 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 kr.

Full

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: