FrontOffice

FrontOffice förstärker Quickbit med brygglån inför listning

2018-04-16 08:30
För att säkerställa fortsatt framgång i listningssarbetet av Quickbit eu AB (Quickbit) bistår FrontOffice AB (publ) (FrontOffice) bolaget med ett brygglån om 1 MSEK.
Lånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning 90 dagar efter utlåningsdatum. Lånet löper med en fast räntesats om 10 % under löptiden.

"QuickBits listningsprocess fortskrider i fas med bolagets planering och QuickBit har också under senare tid gjort viktiga rekryteringar för att förbereda organisationen för en noterad miljö. Det känns därför viktigt att stötta bolaget när dessa väldigt spännande steg tas, säger Johan

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: