FrontOffice

FrontOffice Nordic AB (publ) ingår samarbetsavtal med Stockaboo AB

2017-11-23 15:45
FrontOffice Nordic AB (publ) (http://www.frontofficenordic.se/) (?FrontOffice?) har ingått samarbetsavtal med Stockaboo AB (http://www.stockaboo.com/) (?Stockaboo?) om förmedling av garantiåtaganden i den nyemission som FrontOffice avser besluta om på extra bolagsstämma den 29 november 2017, enligt tidigare publicerat pressmeddelande.
Samarbetet innebär att Stockaboo inom kort kommer gå ut med en intresseanmälan i sitt digitala nätverk till privatpersoner som är intresserade av att dels teckna aktier och dels mot ersättning, ikläda sig garantiåtagande i nyemissionen.

Stockaboo kommer i

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: