FrontOffice

FrontOffice Nordic AB (publ) avyttrar aktier i TheGreatWild AB (publ) till nyckelpersoner

2017-11-22 14:02
FrontOffice Nordic (publ) har ingått avtal om att avyttra sammanlagt 506 928 aktier i intressebolaget TheGreatWild AB (publ) (?TGW?) till en total köpeskilling om ca 1,5 mkr. Köpare är nyckelpersoner i TheGreatWild. Försäljningen görs till samma värdering av TGW (3kr/aktie) som tillämpats vid den spridningsemission som avslutades i TGW i september 2017.
Avyttringen omfattar ca 4,2 % av samtliga utestående registrerade aktier i TheGreatWild*. 

FrontOffice:s innehav i TheGreatWild kommer efter avyttringarna att uppgå till ca 22 %. FrontOffice gör genom avyttringarna en nettovinst om ca 1

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: