FrontOffice

Delårsrapport  januari - september 2017

2017-11-20 08:10
· Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 8 872 KSEK (10 185 KSEK)
· Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 690 KSEK (389 KSEK)
· Resultat per aktie 0,44 SEK (0,03 SEK)
· Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 15 290 966 st (14 250 000 st)

Siffror inom parentes ovan avser motsvarande period 2016.
Högre aktivitetsnivå ? bra resultat
I denna rapport vill jag lyfta fram tre saker; avyttringen av Abelco Investment Group AB (publ) (9,7 MSEK) vilket stärker kassan i FrontOffice, att vi har gjort en ordentlig utdelning (4,3 MSEK) av Abelco-aktier

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: