FrontOffice

Analysguiden: QuickBit fortsätter växa med bra skalbarhet

2019-05-21 12:31
Portföljbolaget QuickBit (QB) släppte under gårdagen, måndagen den 20 maj, kvartalsrapport för perioden januari ? mars 2019. Där framgår att transaktionsvolymen ökat till nästan 993 miljoner kronor, vilket motsvarar en sekventiell tillväxt om 107 procent relativt perioden oktober ? december 2018 då transaktionsvolymen uppgick till 480 miljoner kronor.

Nedan visas nettointäkter/transaktionsvolym tillsammans med den sekventiella tillväxten mellan perioderna:

Syns inte bilden? Läs här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-frontoffice-quickbit-fortsatter-vaxa-

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: