FrontOffice

Analysguiden: Bra intresse för portföljbolaget Quickbit

2019-07-01 10:52
FrontOffice portföljbolag QuickBits (QBIT) spridningsemission inför den planerade listningen på Nordic MTF tecknades till 960 procent. Intresset för att investera i Quickbit till en emissionskurs på en 3,2 kronor per aktie (premoney värdering om 191 miljoner konor) var således mycket högt. Bolagsvärderingen efter att bolaget stärkt kassan med 15 miljoner kronor (efter kostnader) uppgår till 206 miljoner kronor.

FrontOffice (FO) ägarandel i Quickbit efter den genomförda emissionen uppgår till 10,1 procent av aktiekapitalet. Givet värderingen i spridningsemissionen värderas FO:s innehav i

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Lund

Verkställande direktör

FrontOffice Nordic AB (publ)

070 - 55 653 54

johan@svenskrekonstruktion.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB bedriver företagsrekonstruktioner och erbjuder tjänster inom bland annat ekonomi, juridik och finansiering. Bolaget har utvecklat en teknisk plattform, KROSS, som identifierar bolag i ekonomisk kris i ett tidigt stadium. Att agera tidigt är av avgörande betydelse för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik. Av de företagsrekonstruktioner företaget genomför är 65 procent lyckade, jämfört med 18 procent som är snittet på marknaden.

Under året kommer även en fond introduceras där aktieägare erbjuds investera i bolag som genomgått en företagsrekonstruktion. På så sätt kan aktieägare få möjlighet att investera i svenska bolag som behöver kapital efter lyckad rekonstruktion. Målsättningen är att genom fonden kunna erbjuda kunderna både kapital men även kompetens att kunna växa till nästa steg.

Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: