ETF Securities

Disruptiva förändringar driver på efterfrågan av sällsynta metaller 2018 - relativt flat utveckling väntas för övriga råvaror

2017-12-05 13:15
Förväntningar enligt ETF Securities Outlook 2018:

· Guldpriset förblir i stort sett oförändrat under 2018
· Uppgången i Palladium avtar medan platina och silver stiger
· Ökad efterfrågan av litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller
Disruptiva förändringar i samhället såsom självkörande bilar och automatiseringsteknik kommer troligtvis att öka efterfrågan av litium och kobolt, medan övriga råvaror kan ha en mindre imponerande utveckling under 2018, enligt ETF Securities, en av världens ledande oberoende leverantörer av Exchange Traded Products (ETPs).

Guldpriset förväntas i

För ytterligare information, vänligen kontakta presskontoret:


Tel: +44 20 7448 4330

Email: press@etfsecurities.com

För att få veta mer om ETF Securities, gå till: www.etfsecurities.com 


Om ETF Securities


ETF Securities är en av världens ledande och oberoende leverantörer av börshandlade produkter (ETP) och en pionjär inom börshandlade råvaror. Vi är fokuserade på att utveckla likvida och transparenta investeringsprodukter som kan handlas på världens börser. Bolaget har en stark historia av produktinnovation och det är fortfarande en viktig grundbult i vår filosofi. EFT Securities listade världens första börshandlade guldprodukt 2003 och detta har följts av många andra marknadsledande investeringslösningar. Idag erbjuder ETF Securities vad vi anser vara världens mest omfattande sortiment av börshandlade råvaror och förvaltar cirka 19.2 miljarder dollar åt våra kunder världen över.*


* 30 april 2014.


Viktig information
Det här finansiella marknadsföringsmaterialet har utarbetats och godkänts i enlighet med 21 § i finanslagen Financial Services and Markets Act från 2000 av ETF Securities (UK) Limited (”ETFS UK”) som är auktoriserat och under tillsyn av Förenade kungarikets tillsyningsmyndighet Financial Conduct Authority (”FCA”).
Fonden som diskuteras i detta dokument ("Fonden") utfärdas av GO UCITS ETF Solutions Plc ("Utfärdaren"). Utfärdaren har godkänts av Central Bank of Ireland som ett fondföretag enligt Europeiska Gemenskapernas (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper) förordningar, 2003 och ska utfärda en separat kategori av aktier ("Aktier") som representerar varje underfond även om den kanske inte måste följa samma regler som gäller för en liknande produkt som har godkänts i Sweden. Fonden är ett erkänt system i enlighet med avsnitt 264 av finanslagen Financial Services and Markets Act 2000 och kan därför erbjudas till allmänheten i Storbritannien.
Informationen i detta dokument tillhandahålls endast för information. Ingenting i detta dokument uppgår till, och ingenting i detta dokument skall tolkas som, investeringsrådgivning, ett erbjudande om försäljning eller en uppmaning eller ett erbjudande att köpa värdepapper och bör inte användas som grund för att fatta några investeringsbeslut. Varje beslut att investera bör baseras på informationen i prospektet som innehåller information om de risker som förknippas med en investering i denna produkt. Du bör kontakta en oberoende investeringsrådgivare innan du gör någon investering för att avgöra dess lämplighet för dina omständigheter.


Priset på värdepapper kan gå upp eller ner.  En investerare riskerar att inte få tillbaka beloppet som ursprungligen investerades och kan förlora alla sina investeringar. Värdepapper prissätts i US-dollar och värdet av investeringar i andra valutor kommer att påverkas av valutakursförändringar. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Läs prospektet innan du investerar. Ytterligare information, inklusive prospektet och informationsbladet med fondens nyckeltal, kan hittas på www.etfsecurities.com.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: