VD utnšmnd fŲr Jokkmokk Iron Mines AB

2022-06-13 08:00
Detta är en svensk översättning av ett pressmeddelande skrivet på engelska av Beowulf Mining plc.

Denna information är sådan information som anses utgöra insiderinformation som bolaget är skyldigt

att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning ("MAR") (EU) No. 596/2014, vilken är

införlivad i brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018. Genom publicering av

detta pressmeddelande anses denna insiderinformation vara publik.

Pressmeddelande

13 juni 2022

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

VD utnämnd för Jokkmokk Iron Mines

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: