Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i G5 Entertainment AB (publ)

2023-10-06 17:45
I enlighet med beslut vid årsstämman 2023 har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:

· Jonas Ingvarsson (representerar Wide Development Limited)
· Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
· Jan Andersson (representerar Swedbank Robur)
· Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)
· Sergey Shults (representerar Proxima Limited)

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: