Uttalande frŚn den oberoende budkommittťn i Genesis IT AB (publ) med anledning av offentligt uppkŲpserbjudande frŚn Stenvalls Trš AB

2023-08-23 08:30
Genesis IT ABs (publ) oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Genesis IT att inte acceptera det offentliga uppköpserbjudande om 20 kr per aktie som lämnats av Stenvalls Trä AB då budet inte fullt ut reflekterar Genesis ITs bolagsvärde ur ett finansiellt perspektiv.
Bakgrund
Den 8 juni 2023 offentliggjorde Stenvalls Tr√§ AB (‚ÄĚStenvalls‚ÄĚ) ett offentligt uppk√∂pserbjudande avseende f√∂rv√§rv av samtliga aktier i Genesis IT AB ("Genesis" eller "Bolaget") f√∂r en k√∂peskilling om 20 kr per aktie. En slutlig erbjudandehandling avseende budet offentliggjordes den 20 juli 2023.
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: