Uppköpserbjudande

2023-06-08 08:30
”Stenvalls Trä AB (”Stenvalls”) har den 8 juni 2023 offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Genesis IT AB (publ) (“Genesis” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Genesis till Stenvalls (“Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 21 juli 2023 och avslutas omkring den 7 september 2023. Styrelsen kommer att utvärdera och offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet i enlighet med tillämpliga frister i takeover-regelverket.”

För att ta del av erbjudandet, se bifogat dokument.
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: