Undersökning av Siljansringens utsläpp av naturgas

2023-08-31 08:00
Region Dalarna har beviljat Igrene en s.k. konsultcheck om 100 000 sek till del av kostnaderna för ett inledande arbete med att lokalisera och kvantifiera okontrollerade utsläpp av metangas  i Siljansringen som följd av ett meteoritnedslag för 377 miljoner år sedan.
Ändamålet med projektet är att under hösten lokalisera och kvantifiera ett par tre metangasutsläpp som nu förekommer i Siljansringen. Det är av samhällsintresse att närmare undersöka detta och Igrene är berett att stötta vetenskapen i detta arbete såväl ekonomiskt som personellt. Igrene samarbetar med professor Johan Mellqvist på
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: