Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) föreslår en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 9,15 MSEK samt uppdatering av kalendarium

2023-10-13 13:15
Styrelsen i Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo" eller "Bolaget") meddelar i dag att Bolagets styrelse föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en riktad kontant nyemission om högst 3 660 000 aktier till en krets om sexton investerare som innefattar Bolagets största aktieägare, styrelsen samt nyckelpersoner i Bolagets personal till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader. Styrelsen har föreslagit att den Riktade Emissionen beslutas av en extra bolagstämma som avses
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: