Regeringen stoppar utvinning av naturgas i Sverige

2022-06-01 14:13
Genom ett majoritetsbeslut i riksdagen igår stoppas Igrenes möjligheter till utvinning av naturgas i Siljansringen.
Beslutet innebär att det görs sådana förändringar i Minerallagen och Miljöbalken så att utvinning av naturgas i Sverige inte skall tillåtas. Lagarna träder i kraft 1 juli 2022.

Igrene har i samband med att regeringen lade fram propositionen härom hävdat

att detta rimmar mycket dåligt med EU-kommissionens förslag till EU-parlamentet, nämligen att       

      naturgas skall klassas som grön energi till dess bättre alternativ finns att tillgå

att Sverige borde fasa ut

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: