Pressmeddelande avseende slutligt utfall av uppköpserbjudande

2023-09-21 17:49
Stenvalls Trä AB offentliggör slutligt utfall avseende det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Genesis IT AB (publ)
ERBJUDANDET LÄMNAS INTE, OCH DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT SÅDANT ERBJUDANDE, DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER INFORMATION RÖRANDE ERBJUDANDET ELLER GODKÄNNANDE AV ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: