Oreviderade finansiella resultat för perioden som slutade den 31 december 2022

2023-02-28 08:00
Detta är en svensk sammanfattad översättning av Beowulf Mining plc’s engelska delårsrapport och pressmeddelande daterat 28 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Vid tolkningsfrågor äger den ursprungliga engelska versionen företräde. Denna information är sådan som Beowulf är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom Bolagets kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-28.

28 februari 2023

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: