Mark- och miljödomstolen avslår Igrenes överklagande

2022-06-23 12:20
Miljöprövningsdelegationen MPD vid Länsstyrelsen Dalarna avslog i oktober 2021 Igrenes ansökan om miljöprövning enligt Miljöbalken av rätten att gå i produktion av naturgas inom det så kallade Morafältet inom Siljansringen. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen, vilken nu meddelar att man avslår överklagandet.
I likhet med MPD godkänner Mark- och miljödomstolen Igrenes miljökonsekvensbeskrivning men inte rätten att producera naturgas. Det är uppenbart att domstolens majoritet (ingen enighet) bedömer användningen av naturgasen snarare än utvinningen av densamma.

-Det är svårt

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: