Kvartalsrapport för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 mars – 31 maj 2023

2023-07-17 08:00
KVARTALET 1 MARS till 31 MAJ 2023

Rörelseresultat för kvartalet                                        - 517  KSEK  (- 1 050)

Resultat efter finansiella poster för kvartalet             - 517  KSEK  (- 1 050)

Resultat per aktie för kvartalet                                    - 0,01 SEK     (-0,03)*

DELÅRET 1 SEPTEMBER 2022 till 31 MAJ 2023

Rörelseresultat för perioden                                        - 2 516  KSEK  (- 3 945)

Resultat efter finansiella poster för perioden             - 2 752  KSEK  (- 4 125)   

Resultat per aktie för perioden
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: