Kontigo Care AB (publ) startar ytterligare en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering

2023-03-08 14:30
Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Region Uppsala om att genomföra en klinisk studie för mobiltelefonbaserad drogmonitorering med start i mars 2023
Studien är det första testet av den nya applikationen för drogmonitorering i verklig vårdmiljö. När applikationen är färdigutvecklad ska den bäddas in i den befintliga eHälsoplattformen Previct som sedan 2015 används inom vården av alkoholmissbruk. Ansökan för klinisk prövning har godkänts av myndigheterna i Sverige. Studien beräknas vara klar i september 2023.

Den kliniska studien kommer att genomföras inom ramen för
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: