Kontigo Care AB (publ) startar klinisk studie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion i Nederländerna

2023-02-20 17:16
Kontigo Care AB (publ) har tecknat avtal med Universitetssjukhuset i Leiden (LUMC) i Nederländerna om att genomföra en pilotstudie för mobiltelefonbaserad iris- och pupilldetektion för att mätning av drogonykterhet.
Studien är en milstolpe i utvecklingen av en ny applikation för drogmonitorering, som när den är färdigutvecklad ska bäddas in i den befintliga eHälsoplattformen Previct som sedan 2015 används inom vården av alkoholmissbruk. Ansökan för klinisk prövning har godkänts av myndigheterna i Nederländerna. Studien startar i februari 2023 och beräknas vara klar i juli 2023.
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: