Kontigo Care AB (publ) offentliggör utfall i riktad nyemission

2023-11-14 13:00
Extra bolagsstämma i Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") beslutade den 6 november 2023 om en riktad kontant nyemission av aktier till en krets om sexton investerare (den ”Riktade Emissionen”). Samtliga 3 660 000 aktier tecknades och tilldelades i enlighet med bolagsstämmans beslut. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 9,15 MSEK före avdrag av emissionskostnader.
Extra bolagsstämma i Kontigo Care beslutade den 6 november 2023 om att genomföra en riktad nyemission av högst 3 660 000 aktier till en krets om sexton investerare som innefattar Bolagets största
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: