Kontigo Care AB (publ) DelŚrsrapport januari ? juni 2023

2023-08-22 08:30
B√ÖDA DROGSTUDIERNA GENOMF√ĖRDA
VD Ulf Kindefält kommenterar:

Under det senaste året har företaget utökat användningen av artificiell intelligens. Avancerad AI har utvecklat och förfinat den avancerade ögonanalys som utgör grunden för vår nya drogdetektionstjänst. Bolagets utvecklingsavdelning har successivt byggt kunskap och nyttjat avancerad AI-metodik för att skapa viktiga algoritmer. Det har gjort den mobiltelefonbaserade applikationen för drognykterhetsanalys allt snabbare och alltmer precis. Den nya tekniken har tillämpats i de just avslutade kliniska studierna. Den kommer att kunna
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: