Kommuniké frćn ćrsstämma 2023 i Genesis IT AB (publ)

2023-05-11 15:51
Vid ÄrsstÀmma i Genesis IT AB (publ) idag, den 11 maj 2023, faststÀlldes moderbolagets och koncernens resultat- och balansrÀkning för 2022. Vidare beviljades ansvarsfrihet för styrelse och VD avseende rÀkenskapsÄret 2022. Vid ÄrsstÀmman fattades Àven följande beslut.

Vinstdisposition

StÀmman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag vilket innebÀr att bolagets stÄende vinstmedel balanseras i ny rÀkning.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

ÅrsstĂ€mman beslutade att styrelsen ska bestĂ„ av fem ordinarie ledamöter och tvĂ„ suppleanter. Till
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: