Kallelse till Śrsstšmma i G5 Entertainment AB (publ)

2022-05-16 13:15
Aktie√§garna i G5 Entertainment AB (publ), org.nr 556680‚Äď8878 (‚ÄĚBolaget‚ÄĚ) kallas h√§rmed till √•rsst√§mma onsdagen den 15 juni 2022 kl. 08.30 p√• 7a Konferenscenter, Strandv√§gen 7a, Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds kl. 08.00.

Styrelsen har beslutat, med stöd av 4 § (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, att de aktieägare som inte kan eller vill delta fysiskt vid stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Generellt krav för deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

· vara införd som aktieägare

För mer information:

Jan Axelsson, VD

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Anders Sagadin, Styrelseledamot

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.seOm Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster till elnätsbolag i Sverige och Europa, med fokus på smarta elmätare och elkvalité. Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av små och medelstora elnätsbolag i Europa baserat på Bolagets spetskompetens inom den nya generationens smarta elnät. Egenutvecklad hårdvara och mjukvara integreras med externa komponenter till välpaketerade helhetslösningar. Elnätskommunikation har fram till idag dominerats av teknik från 80-talet och självklart har förväntningar och tekniska förutsättningar lett fram till nya standarder. G3-teknologin är den senaste och karaktäriseras av de egenskaper ett modernt kommunikationskoncept kan förväntas klara av. www.swemet.se.

Bolagets Mentor kommer att vara Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550.Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: