Jokkmokk Iron – Kallak uppdatering

2023-02-22 08:00
Detta är en svensk översättning av Beowulf Mining plc's engelska pressmeddelande daterat 22 februari 2023, vilket kan läsas i sin helhet på bolagets hemsida:  https://beowulfmining.com/investors/announcements/. Vid tolkningsfrågor äger den ursprungliga engelska versionen företräde.

22 februari 2023

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller “Bolaget”)

Jokkmokk Iron – Kallak uppdatering

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO mineralprospekterings- och utvecklingsbolaget, publicerar en uppdatering från det helägda dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines AB ("Jokkmokk Iron") om framstegen med
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: