HalvŚrsrapport Januari-Juni 2023

2023-08-29 08:30
ETT FORTSATT GOTT EKONOMISKT L√ĄGE
PERIODEN APRIL-JUNI 2023

+-----------------------------------------+-----------------+---------------+
|  MSEK |  Moderbolaget   |  Koncernen   |
+-----------------------------------------+-----------------+---------------+
|  Nettoomsättningen uppgick till |  19,6 (18,3)   |  19,6 (18,3)  |
+-----------------------------------------+-----------------+---------------+
|  Rörelseresultatet uppgick till |  1,9 (2,3)  |  2,0 (2,6)  |
+-----------------------------------------+-----------------+--
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: