Halvćrsrapport för AB Igrene, 556027-1305, 1 september 2022 ? 28 februari 2023

2023-04-17 08:00
Rörelseresultatet för perioden uppgĂ„r till – 1 999 KSEK (- 2 895).  

Resultat efter finansiella poster – 2 235 KSEK (- 3 074).

Bolagets soliditet uppgÄr till 85,2 % (84,0).

Resultat per aktie -0,04 SEK (-0,09)*

  * Se Periodens resultat nedan
Bolagets strategiska inriktning

Igrenes inriktning Àr att utvinna vÀtgas frÄn kolvÀten i Siljansringen, som bildats genom ett meteoritnedslag för 377 miljoner Är sedan.

Bolaget har tillgÄng till en patenterad teknik för att konvertera naturgasen till vÀtgas. Det handlar om att i en energisnÄl process omvandla metangasen till vÀtgas
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: