Grafintec samarbetar om hållbar teknik för rening av grafit

2023-04-28 08:00
28 april 2023

Beowulf Mining plc

("Beowulf" eller "Bolaget")

Grafintec samarbetar om hållbar teknik för rening av grafit

Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO) meddelar att bolagets helägda finska dotterbolag Grafintec Oy ("Grafintec") har undertecknat ett samförståndsavtal ("MoU") med Thermal & Material Engineering Center ("TMEC") i Ukraina om att bilda ett gemensamt teknikföretag ("JV").

TMEC har utvecklat en egen modern reningsteknik, en kontinuerlig termisk process som förbrukar betydligt mindre energi än konventionella kommersiellt tillgängliga termiska lösningar och
Få framtida pressmeddelanden via epost
Din epostadress: